Val till kommunfullmäktige i Alingsås - Ålder och kön - valdistrikt Hemsjö S

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Hemsjö S

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Hemsjö S 1258 13,8% 29,8% 29,6% 26,8% 5,1% 53,0% 47,0% 2,1%  
Summa 1258 13,8% 29,8% 29,6% 26,8% 5,1% 53,0% 47,0% 2,1%

http://www.val.se