Val till kommunfullmäktige i Alingsås - Ålder och kön - valdistrikt Ödenäs/Skaftared

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Ödenäs/Skaftared

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Ödenäs/Skaftared 1286 14,9% 33,7% 25,7% 25,7% 5,4% 52,9% 47,1% 3,3%  
Summa 1286 14,9% 33,7% 25,7% 25,7% 5,4% 52,9% 47,1% 3,3%

http://www.val.se