Val till kommunfullmäktige i Munkfors - Ålder och kön - valdistrikt Munkfors Södra

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Munkfors Södra

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Munkfors Södra 479 11,3% 27,3% 31,1% 30,3% 4,6% 51,4% 48,6% 11,1%  
Summa 479 11,3% 27,3% 31,1% 30,3% 4,6% 51,4% 48,6% 11,1%

http://www.val.se