Val till kommunfullmäktige i Munkfors - Ålder och kön - valdistrikt Munkfors Västra

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Munkfors Västra

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Munkfors Västra 918 12,6% 26,6% 29,2% 31,6% 4,0% 54,4% 45,6% 7,1%  
Summa 918 12,6% 26,6% 29,2% 31,6% 4,0% 54,4% 45,6% 7,1%

http://www.val.se