Val till kommunfullmäktige i Munkfors - Ålder och kön - valdistrikt Munkfors Centrala

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Munkfors Centrala

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Munkfors Centrala 1610 17,3% 18,4% 24,5% 39,8% 4,3% 48,8% 51,2% 8,8%  
Summa 1610 17,3% 18,4% 24,5% 39,8% 4,3% 48,8% 51,2% 8,8%

http://www.val.se