Val till kommunfullmäktige i Ljusnarsberg - Ålder och kön - valdistrikt Bångbro

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Bångbro

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Bångbro 568 12,7% 22,4% 30,3% 34,7% 4,4% 53,9% 46,1% 6,9%  
Summa 568 12,7% 22,4% 30,3% 34,7% 4,4% 53,9% 46,1% 6,9%

http://www.val.se