Val till kommunfullmäktige i Hallstahammar - Ålder och kön - valdistrikt Nibble

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Nibble

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Nibble 1630 23,4% 28,5% 20,1% 28,0% 5,7% 48,0% 52,0% 12,6%  
Summa 1630 23,4% 28,5% 20,1% 28,0% 5,7% 48,0% 52,0% 12,6%

http://www.val.se