Val till kommunfullmäktige i Hallstahammar - Ålder och kön - valdistrikt Fredhem

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Fredhem

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Fredhem 1430 17,8% 32,2% 24,8% 25,2% 5,9% 50,6% 49,4% 4,8%  
Summa 1430 17,8% 32,2% 24,8% 25,2% 5,9% 50,6% 49,4% 4,8%

http://www.val.se