Val till kommunfullmäktige i Hallstahammar - Ålder och kön - valdistrikt Näs

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Näs

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Näs 1173 12,6% 29,2% 23,9% 34,3% 4,7% 51,3% 48,7% 2,6%  
Summa 1173 12,6% 29,2% 23,9% 34,3% 4,7% 51,3% 48,7% 2,6%

http://www.val.se