Val till kommunfullmäktige i Hallstahammar - Ålder och kön - valdistrikt Lövboås

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Lövboås

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Lövboås 1216 20,9% 26,9% 20,6% 31,7% 6,8% 51,2% 48,8% 14,0%  
Summa 1216 20,9% 26,9% 20,6% 31,7% 6,8% 51,2% 48,8% 14,0%

http://www.val.se