Val till kommunfullmäktige i Hallstahammar - Ålder och kön - valdistrikt Tunbo

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Tunbo

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Tunbo 1225 13,4% 29,9% 27,8% 28,9% 4,7% 51,0% 49,0% 4,0%  
Summa 1225 13,4% 29,9% 27,8% 28,9% 4,7% 51,0% 49,0% 4,0%

http://www.val.se