Val till kommunfullmäktige i Hallstahammar - Ålder och kön - valdistrikt Kolbäcks Centrum

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Kolbäcks Centrum

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Kolbäcks Centrum 965 21,5% 28,6% 18,4% 31,5% 4,0% 47,4% 52,6% 4,9%  
Summa 965 21,5% 28,6% 18,4% 31,5% 4,0% 47,4% 52,6% 4,9%

http://www.val.se