Val till kommunfullmäktige i Hallstahammar - Ålder och kön - valdistrikt Strömsholm

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Strömsholm

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Strömsholm 1068 15,7% 28,3% 30,1% 25,8% 3,9% 49,5% 50,5% 3,3%  
Summa 1068 15,7% 28,3% 30,1% 25,8% 3,9% 49,5% 50,5% 3,3%

http://www.val.se