Val till kommunfullmäktige i Malung-Sälen - Ålder och kön - valdistrikt Malungsfors

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Malungsfors

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Malungsfors 481 13,9% 28,5% 29,9% 27,7% 3,7% 51,6% 48,4% 4,8%  
Summa 481 13,9% 28,5% 29,9% 27,7% 3,7% 51,6% 48,4% 4,8%

http://www.val.se