Val till kommunfullmäktige i Falun - Ålder och kön - valdistrikt Kvarnberget och Ö Främby

Falu kommun: 2018 års valresultat är upphävt

Statistiken nedan gäller val till kommunfullmäktige den 9 september 2018. Omval till kommunfullmäktige i Falu kommun hölls den 7 april 2019. Därmed upphävdes 2018 års valresultat för Falu kommun som visas här.

Klicka här för att se valresultatet vid omvalet i Falun

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Kvarnberget och Ö Främby

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Kvarnberget och Ö Främby 1648 21,4% 30,3% 24,2% 24,1% 4,8% 46,4% 53,6% 4,6%  
Summa 1648 21,4% 30,3% 24,2% 24,1% 4,8% 46,4% 53,6% 4,6%

http://www.val.se