Val till kommunfullmäktige i Falun - Ålder och kön - valdistrikt Hälsinggården

Falu kommun: 2018 års valresultat är upphävt

Statistiken nedan gäller val till kommunfullmäktige den 9 september 2018. Omval till kommunfullmäktige i Falu kommun hölls den 7 april 2019. Därmed upphävdes 2018 års valresultat för Falu kommun som visas här.

Klicka här för att se valresultatet vid omvalet i Falun

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Hälsinggården

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Hälsinggården 1897 16,4% 27,2% 24,7% 31,7% 6,1% 49,0% 51,0% 3,5%  
Summa 1897 16,4% 27,2% 24,7% 31,7% 6,1% 49,0% 51,0% 3,5%

http://www.val.se