Val till kommunfullmäktige i Falun - Ålder och kön - valdistrikt Stenslund

Falu kommun: 2018 års valresultat är upphävt

Statistiken nedan gäller val till kommunfullmäktige den 9 september 2018. Omval till kommunfullmäktige i Falu kommun hölls den 7 april 2019. Därmed upphävdes 2018 års valresultat för Falu kommun som visas här.

Klicka här för att se valresultatet vid omvalet i Falun

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Stenslund

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Stenslund 1284 12,4% 35,0% 25,6% 27,0% 5,5% 51,2% 48,8% 1,7%  
Summa 1284 12,4% 35,0% 25,6% 27,0% 5,5% 51,2% 48,8% 1,7%

http://www.val.se