Val till kommunfullmäktige i Falun - Ålder och kön - valdistrikt Herrhagen

Falu kommun: 2018 års valresultat är upphävt

Statistiken nedan gäller val till kommunfullmäktige den 9 september 2018. Omval till kommunfullmäktige i Falu kommun hölls den 7 april 2019. Därmed upphävdes 2018 års valresultat för Falu kommun som visas här.

Klicka här för att se valresultatet vid omvalet i Falun

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Herrhagen

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Herrhagen 1414 28,1% 27,4% 15,2% 29,3% 5,6% 49,3% 50,7% 9,0%  
Summa 1414 28,1% 27,4% 15,2% 29,3% 5,6% 49,3% 50,7% 9,0%

http://www.val.se