Val till kommunfullmäktige i Falun - Ålder och kön - valdistrikt Kyrkbacken

Falu kommun: 2018 års valresultat är upphävt

Statistiken nedan gäller val till kommunfullmäktige den 9 september 2018. Omval till kommunfullmäktige i Falu kommun hölls den 7 april 2019. Därmed upphävdes 2018 års valresultat för Falu kommun som visas här.

Klicka här för att se valresultatet vid omvalet i Falun

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Kyrkbacken

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Kyrkbacken 1224 18,1% 29,9% 21,9% 30,1% 5,4% 46,2% 53,8% 2,5%  
Summa 1224 18,1% 29,9% 21,9% 30,1% 5,4% 46,2% 53,8% 2,5%

http://www.val.se