Val till kommunfullmäktige i Falun - Ålder och kön - valdistrikt Slätta

Falu kommun: 2018 års valresultat är upphävt

Statistiken nedan gäller val till kommunfullmäktige den 9 september 2018. Omval till kommunfullmäktige i Falu kommun hölls den 7 april 2019. Därmed upphävdes 2018 års valresultat för Falu kommun som visas här.

Klicka här för att se valresultatet vid omvalet i Falun

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Slätta

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Slätta 851 12,1% 40,2% 22,1% 25,6% 5,9% 48,5% 51,5% 1,8%  
Summa 851 12,1% 40,2% 22,1% 25,6% 5,9% 48,5% 51,5% 1,8%

http://www.val.se