Val till kommunfullmäktige i Falun - Ålder och kön - valdistrikt Linghed

Falu kommun: 2018 års valresultat är upphävt

Statistiken nedan gäller val till kommunfullmäktige den 9 september 2018. Omval till kommunfullmäktige i Falu kommun hölls den 7 april 2019. Därmed upphävdes 2018 års valresultat för Falu kommun som visas här.

Klicka här för att se valresultatet vid omvalet i Falun

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Linghed

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Linghed 707 12,4% 30,4% 25,7% 31,4% 3,5% 53,5% 46,5% 5,0%  
Summa 707 12,4% 30,4% 25,7% 31,4% 3,5% 53,5% 46,5% 5,0%

http://www.val.se