Val till kommunfullmäktige i Härjedalen - Ålder och kön - valdistrikt Sveg-Glöte

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Sveg-Glöte

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Sveg-Glöte 1676 19,0% 25,1% 21,7% 34,3% 6,1% 50,8% 49,2% 7,1%  
Summa 1676 19,0% 25,1% 21,7% 34,3% 6,1% 50,8% 49,2% 7,1%

http://www.val.se