Val till kommunfullmäktige i Härjedalen - Ålder och kön - valdistrikt Sveg- Ytterhogdal

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Sveg- Ytterhogdal

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Sveg- Ytterhogdal 1919 13,7% 21,4% 25,8% 39,0% 4,0% 53,1% 46,9% 5,9%  
Summa 1919 13,7% 21,4% 25,8% 39,0% 4,0% 53,1% 46,9% 5,9%

http://www.val.se