Val till kommunfullmäktige i Härjedalen - Ålder och kön - valdistrikt Lillhärdal-Ängersjö

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Lillhärdal-Ängersjö

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Lillhärdal-Ängersjö 1143 13,4% 23,1% 27,6% 36,0% 3,9% 53,1% 46,9% 3,8%  
Summa 1143 13,4% 23,1% 27,6% 36,0% 3,9% 53,1% 46,9% 3,8%

http://www.val.se