Val till kommunfullmäktige i Härjedalen - Ålder och kön - valdistrikt Hede- Vemdalen

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Hede- Vemdalen

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Hede- Vemdalen 1904 14,0% 23,7% 24,7% 37,6% 4,3% 52,0% 48,0% 4,2%  
Summa 1904 14,0% 23,7% 24,7% 37,6% 4,3% 52,0% 48,0% 4,2%

http://www.val.se