Val till kommunfullmäktige i Härjedalen - Ålder och kön - valdistrikt Funäsdalen

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Funäsdalen

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Funäsdalen 1692 14,6% 28,1% 27,0% 30,3% 3,5% 51,8% 48,2% 5,3%  
Summa 1692 14,6% 28,1% 27,0% 30,3% 3,5% 51,8% 48,2% 5,3%

http://www.val.se