Val till kommunfullmäktige i Dorotea - Ålder och kön - valdistrikt Dorotea

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Dorotea

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Dorotea 1712 12,9% 24,1% 26,0% 37,0% 4,6% 50,8% 49,2% 2,7%  
Summa 1712 12,9% 24,1% 26,0% 37,0% 4,6% 50,8% 49,2% 2,7%

http://www.val.se