Val till kommunfullmäktige i Älvsbyn - Ålder och kön - valdistrikt Vidsel

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Vidsel

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Vidsel 1416 12,2% 22,5% 28,8% 36,4% 4,4% 54,9% 45,1% 5,8%  
Summa 1416 12,2% 22,5% 28,8% 36,4% 4,4% 54,9% 45,1% 5,8%

http://www.val.se