Val till kommunfullmäktige i Älvsbyn - Ålder och kön - valdistrikt Älvsbyns N

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Älvsbyns N

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Älvsbyns N 1733 18,8% 25,7% 19,4% 36,1% 4,3% 48,2% 51,8% 5,4%  
Summa 1733 18,8% 25,7% 19,4% 36,1% 4,3% 48,2% 51,8% 5,4%

http://www.val.se