Val till landstingsfullmäktige i Västra Götalands län - Ålder och kön - kommun Tanum

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - kommun Tanum

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Bullaren 1201 16,1% 24,6% 26,8% 32,5% 4,6% 52,2% 47,8% 6,3%  
Fjällbacka 1168 11,3% 22,8% 24,9% 41,0% 3,3% 49,9% 50,1% 5,4%  
Grebbestad 2052 15,8% 24,0% 26,1% 34,1% 4,6% 49,3% 50,7% 5,4%  
Hamburgsund 1547 10,8% 20,3% 26,8% 42,1% 3,0% 49,3% 50,7% 3,7%  
Kville-Rabbalshede 1313 15,4% 28,0% 25,4% 31,3% 4,7% 53,3% 46,7% 3,8%  
Tanum-Lur 1208 10,3% 27,3% 25,3% 37,1% 3,1% 51,6% 48,4% 6,8%  
Tanumshede 1783 17,6% 30,6% 21,3% 30,6% 5,2% 49,5% 50,5% 9,5%  
Tanum 10272 14,2% 25,4% 25,1% 35,3% 4,1% 50,5% 49,5% 5,9%

http://www.val.se