Val till landstingsfullmäktige i Västra Götalands län - Ålder och kön - kommun Färgelanda

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - kommun Färgelanda

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Färgelanda 1 1105 17,2% 27,7% 22,8% 32,3% 7,1% 50,9% 49,1% 5,5%  
Färgelanda 2-Stigen 1301 12,0% 27,4% 25,8% 34,7% 3,9% 50,8% 49,2% 5,8%  
Högsäter och norra kommundelen 1672 16,5% 24,4% 26,9% 32,2% 4,7% 51,8% 48,2% 6,7%  
Ödeborg-Torp 1132 14,8% 25,6% 29,2% 30,5% 4,6% 53,1% 46,9% 3,0%  
Färgelanda 5210 15,1% 26,1% 26,2% 32,5% 5,0% 51,6% 48,4% 5,4%

http://www.val.se