Val till landstingsfullmäktige i Västra Götalands län - Ålder och kön - kommun Grästorp

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - kommun Grästorp

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Grästorps Landsbygd 1668 13,5% 30,5% 28,5% 27,4% 4,7% 53,1% 46,9% 3,2%  
Grästorps Norra 1485 18,0% 25,6% 24,0% 32,3% 4,7% 50,1% 49,9% 3,8%  
Grästorps Södra 1426 13,7% 27,1% 23,8% 35,3% 5,5% 48,7% 51,3% 1,9%  
Grästorp 4579 15,1% 27,9% 25,6% 31,5% 5,0% 50,8% 49,2% 3,0%

http://www.val.se