Val till landstingsfullmäktige i Västra Götalands län - Ålder och kön - kommun Karlsborg

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - kommun Karlsborg

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Forsvik 357 11,2% 20,2% 25,5% 43,1% 4,8% 51,3% 48,7% 3,9%  
Karlsborg centrum-södra 1705 18,6% 21,8% 19,4% 40,2% 3,5% 48,9% 51,1% 3,5%  
Karlsborg norra 1613 10,4% 26,9% 25,4% 37,3% 3,7% 51,3% 48,7% 2,0%  
Mölltorp - Brevik 1423 13,3% 29,3% 25,9% 31,5% 4,6% 51,1% 48,9% 3,4%  
Undenäs 501 11,6% 23,8% 24,6% 40,1% 4,6% 52,7% 47,3% 9,4%  
Karlsborg 5599 13,8% 25,3% 23,6% 37,3% 4,0% 50,6% 49,4% 3,6%

http://www.val.se