Val till landstingsfullmäktige i Västra Götalands län - Ålder och kön - kommun Gullspång

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - kommun Gullspång

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Amnehärads Norra 1621 11,8% 23,4% 25,9% 38,8% 4,7% 50,0% 50,0% 7,7%  
Amnehärads Södra 884 9,5% 19,5% 30,5% 40,5% 3,6% 52,5% 47,5% 6,3%  
Hova 1768 13,9% 20,8% 29,5% 35,9% 5,3% 51,1% 48,9% 8,4%  
Gullspång 4273 12,2% 21,5% 28,4% 37,9% 4,7% 51,0% 49,0% 7,7%

http://www.val.se