Val till landstingsfullmäktige i Västra Götalands län - Ålder och kön - kommun Bengtsfors

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - kommun Bengtsfors

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Nordvästra 1747 16,6% 22,9% 24,5% 36,0% 5,2% 51,6% 48,4% 11,0%  
Nordöstra 1592 13,0% 23,1% 26,8% 37,1% 4,1% 52,2% 47,8% 14,1%  
Norra 1735 13,4% 23,5% 24,0% 39,1% 4,1% 50,5% 49,5% 8,3%  
Sydvästra 1243 15,0% 24,2% 25,0% 35,8% 4,7% 52,5% 47,5% 7,3%  
Sydöstra 1435 14,5% 23,8% 25,2% 36,4% 3,4% 51,6% 48,4% 9,8%  
Bengtsfors 7752 14,5% 23,5% 25,1% 37,0% 4,3% 51,6% 48,4% 10,2%

http://www.val.se