Val till landstingsfullmäktige i Västra Götalands län - Ålder och kön - kommun Mellerud

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - kommun Mellerud

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Bolstad 1003 14,4% 24,9% 28,4% 32,3% 4,1% 55,1% 44,9% 6,1%  
Fagerlid/Järn 1740 14,7% 24,7% 24,9% 35,7% 4,6% 50,3% 49,7% 6,1%  
Mellerud/Holm 1839 20,3% 23,6% 22,0% 34,1% 5,5% 48,8% 51,2% 11,2%  
Rostock/Dalskog/Ör 1623 13,8% 25,1% 27,1% 33,9% 3,6% 51,7% 48,3% 6,2%  
Skållerud 1061 10,7% 17,6% 29,9% 41,8% 3,7% 52,4% 47,6% 11,0%  
Mellerud 7266 15,3% 23,5% 25,9% 35,3% 4,4% 51,2% 48,8% 8,1%

http://www.val.se