Val till landstingsfullmäktige i Västra Götalands län - Ålder och kön - kommun Vara

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - kommun Vara

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Arentorp 1302 12,6% 29,5% 30,4% 27,5% 4,3% 52,2% 47,8% 3,7%  
Kvänum 1733 15,9% 27,1% 26,6% 30,4% 4,7% 51,5% 48,5% 5,8%  
Larv 1088 15,0% 29,5% 27,2% 28,3% 3,2% 52,6% 47,4% 3,5%  
Levene 1473 16,4% 27,5% 25,4% 30,8% 5,0% 52,2% 47,8% 4,0%  
Skarstad 1426 15,3% 29,2% 27,6% 28,0% 5,1% 53,3% 46,7% 4,7%  
Vara Västra 1940 18,8% 28,2% 22,4% 30,6% 4,8% 48,8% 51,2% 2,9%  
Vara Östra 1962 18,3% 26,3% 21,6% 33,8% 5,9% 49,4% 50,6% 6,0%  
Vedum 1692 17,1% 28,8% 26,8% 27,2% 5,0% 52,7% 47,3% 5,2%  
Vara 12616 16,5% 28,1% 25,6% 29,8% 4,9% 51,4% 48,6% 4,6%

http://www.val.se