Val till landstingsfullmäktige i Västra Götalands län - Ålder och kön - kommun Tibro

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - kommun Tibro

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Tibro 1 1353 23,4% 27,7% 20,7% 28,2% 6,0% 51,4% 48,6% 5,5%  
Tibro 2 1735 15,2% 25,9% 20,9% 38,0% 5,1% 47,7% 52,3% 3,2%  
Tibro 3 1372 18,1% 31,6% 23,0% 27,2% 5,5% 51,4% 48,6% 8,7%  
Tibro 4 1358 15,2% 28,7% 23,5% 32,5% 6,3% 48,5% 51,5% 11,6%  
Tibro 5 1342 12,6% 25,9% 30,2% 31,4% 4,6% 51,6% 48,4% 2,3%  
Tibro 6 1466 13,5% 30,9% 27,0% 28,6% 4,8% 52,0% 48,0% 3,1%  
Tibro 8626 16,3% 28,4% 24,1% 31,3% 5,4% 50,3% 49,7% 5,6%

http://www.val.se