Val till landstingsfullmäktige i Västra Götalands län - Ålder och kön - kommun Lysekil

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - kommun Lysekil

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Brastad väster 1199 16,6% 24,7% 27,4% 31,4% 6,1% 51,4% 48,6% 6,7%  
Brastad öster 1270 14,0% 24,3% 26,6% 35,0% 5,0% 51,6% 48,4% 2,8%  
Bro 865 12,3% 27,9% 24,9% 35,0% 3,8% 52,5% 47,5% 4,7%  
Lyse 907 12,5% 25,0% 31,0% 31,5% 4,6% 51,6% 48,4% 2,1%  
Lysekil Bansvik 1023 20,3% 23,8% 27,4% 28,5% 7,0% 50,8% 49,2% 16,2%  
Lysekil Centrum 1311 15,7% 22,7% 23,0% 38,6% 4,3% 47,9% 52,1% 4,6%  
Lysekil Dalskogen 1343 16,1% 30,3% 22,0% 31,6% 4,5% 50,8% 49,2% 5,9%  
Lysekil Kyrkvik 1291 13,3% 16,6% 25,2% 44,9% 4,0% 46,8% 53,2% 3,4%  
Lysekil Slätten 1242 9,9% 27,7% 32,3% 30,1% 4,8% 51,2% 48,8% 2,4%  
Skaftö 1297 7,2% 16,2% 25,1% 51,5% 2,9% 49,5% 50,5% 2,8%  
Lysekil 11748 13,7% 23,7% 26,3% 36,2% 4,7% 50,3% 49,7% 5,0%

http://www.val.se