Val till landstingsfullmäktige i Västra Götalands län - Ålder och kön - kommun Strömstad

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - kommun Strömstad

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Centrum nord 1993 16,5% 27,4% 20,3% 35,8% 4,4% 47,0% 53,0% 17,2%  
Centrum syd 1488 18,5% 31,9% 22,6% 26,9% 5,1% 49,9% 50,1% 11,8%  
Koster 306 7,5% 14,7% 26,5% 51,3% 1,6% 52,3% 47,7% 6,2%  
Seläter-Hällestrand-Bojar 1700 19,2% 33,8% 25,7% 21,3% 4,9% 52,1% 47,9% 19,9%  
Skee-Strömstad östra 1794 15,6% 35,5% 24,1% 24,9% 5,6% 52,3% 47,7% 19,6%  
Strömstad norra 890 15,3% 30,6% 25,2% 29,0% 3,7% 54,4% 45,6% 34,3%  
Strömstad södra 1442 17,8% 33,4% 22,3% 26,5% 4,9% 48,4% 51,6% 13,2%  
Tjärnö 593 8,6% 23,9% 28,8% 38,6% 2,5% 51,1% 48,9% 12,3%  
Strömstad 10206 16,4% 31,1% 23,6% 28,9% 4,6% 50,5% 49,5% 17,6%

http://www.val.se