Val till landstingsfullmäktige i Västra Götalands län - Ålder och kön - kommun Vänersborg

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - kommun Vänersborg

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Blåsut 1129 15,0% 32,6% 24,2% 28,3% 6,7% 49,4% 50,6% 2,6%  
Brinketorp/Restad 1030 15,4% 33,0% 26,9% 24,7% 7,3% 51,1% 48,9% 4,7%  
Brålanda/Sundals Ryr 1800 14,9% 26,2% 23,6% 35,3% 4,2% 51,2% 48,8% 5,4%  
Centrala Vargön/V Tunhem/Lilleskog V 1441 16,5% 29,2% 21,3% 33,0% 4,9% 49,2% 50,8% 6,2%  
Centrala Vänersborg 1642 23,8% 22,7% 20,3% 33,3% 4,7% 45,5% 54,5% 5,5%  
Centrala Vänersborg norra 1695 15,3% 18,5% 19,9% 46,3% 3,0% 43,8% 56,2% 2,3%  
Centrala Vänersborg södra 1850 24,0% 22,7% 20,2% 33,1% 5,2% 48,2% 51,8% 8,8%  
Flanaden 1122 28,3% 36,6% 19,8% 15,2% 10,0% 49,4% 50,6% 24,8%  
Frändefors/Frändefors Ö/Vänerkusten 1665 12,9% 28,0% 27,3% 31,7% 4,6% 51,7% 48,3% 3,2%  
Frändefors södra/Vänerkusten 1234 14,5% 34,5% 29,7% 21,2% 6,6% 52,5% 47,5% 1,6%  
Frändefors västra 1027 16,9% 28,4% 27,8% 26,8% 5,7% 54,0% 46,0% 2,2%  
Hedmanstorget/Mariero östra 1363 27,1% 25,5% 20,0% 27,4% 5,6% 51,0% 49,0% 13,2%  
Lyckhem södra/Tenggrenstorp 1156 23,4% 24,3% 23,4% 28,8% 6,4% 46,9% 53,1% 5,3%  
Lyckhem västra/Fredriksberg 1288 15,9% 21,8% 25,6% 36,6% 3,7% 47,4% 52,6% 3,8%  
Mariedal/Fridhem 1507 14,9% 31,7% 24,0% 29,5% 6,4% 50,6% 49,4% 3,8%  
Onsjö norra 1213 13,8% 32,7% 26,2% 27,2% 4,4% 47,4% 52,6% 2,2%  
Onsjö södra 1060 15,5% 33,5% 32,5% 18,5% 5,3% 50,8% 49,2% 2,9%  
Siviken/Väne Ryr 1110 13,5% 32,1% 29,8% 24,6% 4,7% 52,8% 47,2% 1,9%  
Torpa 1089 21,9% 27,6% 26,1% 24,4% 5,5% 51,4% 48,6% 14,8%  
Vargön norra/Nordkroken 1400 12,8% 36,4% 25,6% 25,1% 5,1% 51,9% 48,1% 2,6%  
Vargön östra 1813 13,1% 31,5% 28,1% 27,3% 4,5% 50,4% 49,6% 3,0%  
Vänersnäs/Lilleskog östra 557 14,4% 27,6% 33,6% 24,4% 5,9% 51,2% 48,8% 2,5%  
Öxnered/Vassända Naglum/Båberg 1031 14,0% 38,0% 23,0% 25,0% 6,1% 49,9% 50,1% 1,0%  
Vänersborg 30222 17,3% 28,9% 24,7% 29,1% 5,4% 49,7% 50,3% 5,4%

http://www.val.se