Val till landstingsfullmäktige i Västra Götalands län - Ålder och kön - kommun Trollhättan

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - kommun Trollhättan

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Kommunvalkrets Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Trollhättan Norra 22628 22,3% 29,9% 23,0% 24,8% 5,4% 50,1% 49,9% 3,8%  
Trollhättan Södra 22114 19,6% 31,8% 23,7% 24,9% 6,5% 50,2% 49,8% 9,0%  
Trollhättan 44742 21,0% 30,8% 23,3% 24,9% 5,9% 50,1% 49,9% 6,4%

http://www.val.se