Val till landstingsfullmäktige i Västra Götalands län - Ålder och kön - kommun Skara

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - kommun Skara

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Ardala 1425 13,8% 29,5% 25,8% 30,9% 4,3% 51,1% 48,9% 3,2%  
Axvall 1408 14,1% 28,9% 26,6% 30,4% 4,9% 50,7% 49,3% 5,8%  
Skara 1 1201 24,4% 29,6% 21,6% 24,5% 5,6% 54,0% 46,0% 14,4%  
Skara 2 1337 15,5% 27,6% 25,7% 31,3% 5,9% 47,0% 53,0% 2,6%  
Skara 3 1546 21,1% 23,5% 20,1% 35,4% 6,7% 43,5% 56,5% 9,1%  
Skara 4 1995 20,4% 30,8% 25,6% 23,2% 6,9% 49,8% 50,2% 5,9%  
Skara 5 1610 18,8% 26,5% 25,0% 29,6% 6,8% 49,3% 50,7% 4,7%  
Skara 6 1345 20,6% 28,4% 27,4% 23,6% 5,4% 53,2% 46,8% 2,5%  
Skara 7 1165 19,7% 29,4% 23,8% 27,1% 4,8% 48,8% 51,2% 4,2%  
Varnhem-Eggby 1628 12,4% 32,4% 26,4% 28,8% 4,2% 50,0% 50,0% 2,3%  
Skara 14660 18,0% 28,7% 24,9% 28,4% 5,6% 49,6% 50,4% 5,4%

http://www.val.se