Val till landstingsfullmäktige i Västra Götalands län - Ålder och kön - kommun Skövde

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - kommun Skövde

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Aspö/Ulveket 1265 23,4% 37,9% 19,0% 19,7% 6,0% 48,9% 51,1% 5,1%  
Berg 1212 13,0% 29,8% 31,4% 25,7% 4,9% 51,5% 48,5% 2,5%  
Billingssluttningen 1644 17,3% 29,8% 20,4% 32,5% 3,7% 48,7% 51,3% 3,0%  
Centrum 1810 24,6% 22,7% 17,6% 35,1% 3,5% 47,6% 52,4% 4,7%  
Dälderna 1519 15,9% 31,7% 25,9% 26,5% 5,7% 48,8% 51,2% 4,5%  
Ekängen 1343 10,8% 31,1% 27,8% 30,2% 5,0% 49,4% 50,6% 2,2%  
Frösve-Säter 1558 13,1% 37,9% 20,9% 28,1% 6,0% 50,5% 49,5% 0,9%  
Havstena 1478 29,0% 25,6% 14,3% 31,1% 4,1% 50,2% 49,8% 5,5%  
Hentorp 1547 18,7% 35,5% 24,0% 21,8% 6,8% 49,6% 50,4% 1,0%  
Högskolan/Trängen 1630 45,3% 26,3% 14,1% 14,3% 8,8% 55,8% 44,2% 5,9%  
Igelstorp 1188 14,9% 32,9% 27,5% 24,7% 5,9% 52,6% 47,4% 3,4%  
Kullen 1448 21,0% 24,9% 25,0% 29,1% 5,0% 47,2% 52,8% 3,0%  
Källegården 1710 32,0% 24,7% 22,9% 20,4% 6,5% 51,9% 48,1% 3,1%  
Lunden 1887 22,4% 43,0% 17,2% 17,4% 4,5% 49,4% 50,6% 4,4%  
Mariesjö 1580 48,7% 22,8% 12,2% 16,3% 9,8% 54,8% 45,2% 6,9%  
Norra Ryd 1370 19,5% 32,6% 25,9% 22,0% 6,4% 48,2% 51,8% 14,6%  
Norrmalm 1721 30,6% 23,5% 18,4% 27,4% 6,1% 49,9% 50,1% 2,6%  
Rosenhaga 1347 33,0% 34,1% 17,4% 15,4% 5,0% 52,8% 47,2% 5,5%  
Ryds Centrum 1424 25,4% 35,7% 21,6% 17,3% 5,5% 49,4% 50,6% 25,7%  
Skultorp nordväst 1281 14,1% 38,9% 24,8% 22,2% 5,2% 51,1% 48,9% 1,6%  
Skultorpsbygden 1229 14,8% 29,7% 33,4% 22,1% 5,2% 50,4% 49,6% 1,9%  
Skultorps centrum 1170 22,3% 29,8% 18,5% 29,4% 6,5% 49,6% 50,4% 2,6%  
Södra Ryd 1748 16,0% 28,9% 25,0% 30,1% 6,5% 48,9% 51,1% 5,3%  
Tidan 1368 15,4% 27,2% 27,1% 30,3% 5,0% 50,2% 49,8% 4,5%  
Timmersdala 979 14,1% 25,5% 26,8% 33,6% 4,5% 50,5% 49,5% 2,8%  
Våmb 1553 16,4% 30,9% 26,1% 26,5% 6,4% 51,8% 48,2% 3,0%  
Väring 1502 16,5% 29,2% 29,4% 25,0% 4,9% 50,9% 49,1% 2,2%  
Värsås 1281 16,0% 31,4% 29,2% 23,4% 5,6% 49,5% 50,5% 3,4%  
Västra Fältet 1378 24,3% 25,8% 21,6% 28,3% 6,7% 49,1% 50,9% 3,8%  
Östermalm 1386 22,3% 36,7% 21,5% 19,5% 5,3% 52,6% 47,4% 6,0%  
Skövde 43556 22,2% 30,5% 22,6% 24,8% 5,7% 50,4% 49,6% 4,7%

http://www.val.se