Val till landstingsfullmäktige i Västra Götalands län - Ålder och kön - kommun Hjo

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - kommun Hjo

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Hjo 1 1623 13,4% 28,2% 26,6% 31,8% 4,6% 49,3% 50,7% 3,8%  
Hjo 2 1420 11,4% 30,1% 24,1% 34,4% 5,1% 49,6% 50,4% 3,2%  
Hjo 3 1345 17,0% 28,1% 22,3% 32,6% 4,8% 48,5% 51,5% 4,8%  
Hjo 4 1502 17,2% 22,6% 18,9% 41,3% 4,8% 47,5% 52,5% 3,0%  
Hjo 5 703 15,6% 26,7% 26,6% 31,0% 4,3% 52,8% 47,2% 4,3%  
Hjo 6 702 17,8% 29,9% 26,1% 26,2% 4,4% 54,3% 45,7% 3,1%  
Hjo 7295 15,1% 27,4% 23,7% 33,8% 4,7% 49,6% 50,4% 3,7%

http://www.val.se