Val till landstingsfullmäktige i Värmlands län - Ålder och kön - kommun Kil

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - kommun Kil

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Boda 671 14,8% 24,6% 28,9% 31,7% 6,1% 52,2% 47,8% 3,1%  
Dalliden 1751 16,5% 25,0% 20,7% 37,8% 5,7% 49,3% 50,7% 2,1%  
Fagerås 646 15,8% 32,5% 24,0% 27,7% 3,7% 51,9% 48,1% 1,4%  
Frykerud 673 13,7% 26,2% 31,4% 28,8% 4,0% 51,3% 48,7% 2,4%  
Sannerud 1772 16,9% 29,0% 19,4% 34,7% 5,5% 50,3% 49,7% 5,5%  
Stenåsen 1680 14,9% 34,0% 28,0% 23,2% 4,3% 48,6% 51,4% 2,7%  
Tolita 675 14,8% 30,5% 28,4% 26,2% 5,8% 52,1% 47,9% 3,1%  
Vikstad 1440 12,2% 33,3% 23,3% 31,2% 4,7% 50,8% 49,2% 2,3%  
Kil 9308 15,1% 29,6% 24,3% 30,9% 5,0% 50,3% 49,7% 3,0%

http://www.val.se