Val till landstingsfullmäktige i Värmlands län - Ålder och kön - kommun Eda

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - kommun Eda

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Charlottenbergs omland 1628 15,8% 27,6% 30,8% 25,7% 4,7% 53,6% 46,4% 21,8%  
Charlottenbergs tätort 1514 19,1% 27,9% 19,7% 33,3% 5,8% 46,7% 53,3% 35,1%  
Koppom 1330 13,4% 26,0% 28,7% 31,9% 3,0% 51,1% 48,9% 19,5%  
Köla-Skillingmark 951 13,1% 28,4% 26,5% 32,0% 3,9% 51,5% 48,5% 13,8%  
Åmotfors 1341 15,7% 25,4% 27,1% 31,8% 3,6% 51,8% 48,2% 23,6%  
Eda 6764 15,7% 27,0% 26,6% 30,7% 4,3% 50,9% 49,1% 23,6%

http://www.val.se