Val till landstingsfullmäktige i Värmlands län - Ålder och kön - kommun Torsby

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - kommun Torsby

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Likenäs 551 10,5% 20,3% 28,3% 40,8% 3,6% 51,5% 48,5% 2,9%  
Oleby 1060 15,5% 31,5% 27,3% 25,8% 6,3% 51,7% 48,3% 4,9%  
Stöllet 821 11,8% 18,0% 27,0% 43,1% 4,0% 51,9% 48,1% 9,9%  
Svenneby 1449 18,4% 28,5% 23,7% 29,3% 5,7% 50,1% 49,9% 7,0%  
Sysslebäck 984 10,0% 17,8% 31,1% 41,2% 4,3% 51,3% 48,7% 14,7%  
Torsby Norra 1854 19,0% 27,3% 24,4% 29,3% 5,2% 51,0% 49,0% 7,0%  
Torsby Södra 1319 14,9% 25,0% 21,2% 38,9% 3,9% 46,9% 53,1% 5,9%  
Vitsand 687 11,2% 22,9% 27,9% 38,0% 4,1% 54,4% 45,6% 10,3%  
Östmark 965 12,7% 22,4% 27,7% 37,2% 4,1% 54,4% 45,6% 8,9%  
Torsby 9690 14,8% 24,7% 25,9% 34,7% 4,7% 51,1% 48,9% 7,8%

http://www.val.se