Val till landstingsfullmäktige i Värmlands län - Ålder och kön - kommun Storfors

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - kommun Storfors

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Bjurtjärn 951 12,3% 23,4% 30,4% 33,9% 4,0% 52,8% 47,2% 4,2%  
Lungsund 519 14,3% 22,7% 28,3% 34,7% 3,5% 53,6% 46,4% 3,9%  
Storfors Centrala 1775 14,8% 24,8% 26,3% 34,1% 5,5% 51,4% 48,6% 9,6%  
Storfors 3245 14,0% 24,1% 27,8% 34,1% 4,7% 52,1% 47,9% 7,1%

http://www.val.se