Val till landstingsfullmäktige i Värmlands län - Ålder och kön - kommun Hammarö

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - kommun Hammarö

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Gunnarskär 1376 14,8% 38,3% 24,3% 22,6% 5,7% 50,2% 49,8% 1,2%  
Haga 1649 14,7% 25,3% 23,5% 36,5% 3,4% 49,5% 50,5% 2,8%  
Hallersrud 1112 9,6% 47,5% 24,7% 18,2% 3,7% 55,1% 44,9% 8,5%  
Hammar 1329 12,6% 41,7% 22,5% 23,2% 6,6% 49,6% 50,4% 1,6%  
Klöverud 1438 11,6% 37,1% 28,4% 22,9% 5,4% 49,4% 50,6% 1,4%  
Lövnäs 1453 14,7% 39,4% 27,0% 18,8% 6,4% 49,1% 50,9% 1,7%  
Mörmon 1355 16,8% 28,6% 22,5% 32,1% 4,3% 46,7% 53,3% 3,0%  
Skoghall 1384 16,8% 26,7% 25,4% 31,2% 4,6% 48,4% 51,6% 4,6%  
Östra Bärstad-Rud 1109 11,9% 45,6% 20,6% 21,9% 3,5% 50,0% 50,0% 2,1%  
Hammarö 12205 13,9% 36,0% 24,4% 25,7% 4,9% 49,7% 50,3% 2,9%

http://www.val.se